Address:
建豐公司
九龍觀塘駿業街60號駿運工業大廈7樓H室
FLAT H,7/F TSUN WIN FACTORY BUILDING 60 TSUN YIP STREET KWUN TONG KLN HONG KONG
 
Telephone:
(852) 3487 3999

 

鳴謝: 香港特別行政區政府     工業貿易署     香港貿易發展局

 

鳴謝: 香港特別行政區政府     工業貿易署     香港貿易發展局

  • 雜貨教學
  • 鱷魚系列
  • 花茶教學
  • 燕窩教學
  • 中藥教學
  • 湯包教學
  • 產品認證
  • 安全付款教學
  • 囍過大禮教學
  • 安全付款教學

建豐公司